Coaching

Coaching og konfliktløsning

Bestilling: Borre  

Veiledning gjennom coaching kan hjelpe deg å

  • Ta riktige valg i livet
  • Finne dine talenter og sterke sider
  • Komme i gang med det du ønsker
  • Takle nødvendige forandringer
  • Øke selvfølelsen
  • Finne løsning på konflikter
  • Skape et meningsfylt liv, både privat og i jobbsammenheng


Hvordan foregår en coaching/veiledningssamtale? 
Jeg vil som coach ha oppmerksomheten rettet mot deg. Jeg styrer samtalen, stiller spørsmål og hjelper deg til å finne nye veier og muligheter. Som coach gir jeg vanligvis ikke råd, men hjelper deg til å lete fram dine egne svar. Jeg bruker ulike virkemidler og oppgaver som bidrar til å lede deg nærmere dine ønsker og mål. Du bestemmer hele tiden hvor dypt samtalen skal gå. Jeg er som coach og konfliktmegler trenet på å vise ydmykhet og respekt. Samtalene bygges på gjensidig tillit og blir behandlet konfidensielt. 

Hvordan kan jeg få hjelp til å løse en konflikt? 
En samtale kan hjelpe to parter med å finne nye veier ut av en konflikt. Jeg kan legge til rette for og hjelpe partene underveis gjennom en slik samtale. Jeg kan også hjelpe partene med å skrive en avtale dersom det er ønskelig. I en konflikt vil jeg være nøytral og upartisk.

Fyll ut bestilling-skjemaet eller kontakt Anne Berit på tlf. 97470506 for bestilling av coaching.