MediYoga terapi og private timer

Når du kommer til MediYoga terapi hos Anne Berit Skarestad vil du få et skreddersydd yogaprogram, der yogaøvelser og meditasjon er tilpasset deg og dine behov.

Kontakt: 
anneberitskarestad@hotmail.com eller tlf 97470506

Bestilling: Borre-bestilling

SKREDDERSYDD YOGAPROGRAM FOR DEG
Når du kommer til MediYoga terapi, vil du få et skreddersydd yogaprogram, der yogaøvelser og meditasjon er tilpasset deg og dine behov. Vi tar utgangspunkt i der du er akkurat nå gjennom en kartleggingssamtale. Dine ønsker, styrker og utfordringer vil legge grunnlaget for yogaprogrammet, som du helt eller delvis kan praktisere hjemme. 


FORSKNINGSBASERT
Som yogaterapeut har Anne Berit fokus på det enkelte mennesket, der helse og velvære står sentralt. Sett ut fra et yogaperspektiv er det når vi er i balanse at vi oppnår god helse, har overskudd og finner glede i livet. MediYoga har gjennom forskning vist å ha gode målbare effekter både fysisk, mentalt og emosjonelt.

MEDIYOGA SPESIALIST
Alle MediYoga instruktører har medisinsk grunnutdanning. MediYoga terapeuter har i tillegg 2 1/2 år med videreutdanning, der man bl.a. har hatt et dypere fokus på den terapeutiske siden av yogaen. Anne Berit er spesialist i MediYoga.

PRIVATE YOGATIMER - PT TIMER
Ellers kan du bestille en hvilken som helst privat yogatime ut fra ditt ønske: Medisinsk yoga, Klassisk yoga, Yinyoga eller Gravidyoga.

PRIVATE GRUPPETIMER FOR DEG OG DINE VENNER
Dersom du vil ha egne timer i gruppe sammen med dine nærmeste, det kan være foreldre/barn, syklubben, kolleger etc. Anne Berit tar imot private grupper på 2-10 personer.